!! Pozor stránky jsou ve výstavbě !!

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadlo je alternativní zdroj energie, fungující na principu odběru tepla z okolního prostředí a to buď ze země nebo vody nebo vzduchu. Výhodnost tepelného čerpadla spočívá v tom, že na svůj tepelný výkon spotřebovává jednu třetinu elektrické energie a dvě třetiny tepla odnímá z okolního prostředí.

Zabýváme se individuálními návrhy tepelných čerpadel s posouzením výhodnosti daného typu čerpadla.

Navrhujeme tepelná čerpadla pro:

      

Bytové domy a komerční objekty

Rodinné domy

Tepelná čerpadla pro bytové domy a komerční objekty

Tepelné čerpadlo systému voda – voda vyžaduje po celý rok dostatečný zdroj vody.

Tepelné čerpadlo země – voda vyžaduje vrt, který je finančně náročný a často proveditelný jen na pozemcích, které nejsou vlastněny bytovým domem nebo vlastníkem komerčních prostor.

Tepelné čerpadlo systému vzduch – vzduch vyžaduje zhotovení vzduchových rozvodů po objektu.

Proto pro bytové a komerční objekty navrhujeme tepelná čerpadla systému vzduch – voda, kde je optimální cena ku výkonu s možností snadné instalace.

Výhody tepelných čerpadel vzduch – voda:

   

  • Nezávislost na centrálním zásobování teplem
  • Ekonomická výhodnost a rychlá návratnost investice ještě v době záruky
  • V bytových domech se instalace tepelného čerpadla splácí z úspor, proto není nutné navyšovat fond oprav
  • Zajištění provozu a servisu tepelného čerpadla po celou dobu životnosti
  • Tepelné čerpadlo je napojeno na dálkový dohled s tím, že případnou poruchu okamžitě vidí dispečink, který hned vysílá servisního technika k opravě
  • Možnost kontroly provozu přes webové rozhraní
  • Možnost regulace topení přes noc, tím dochází k úsporám a komfortnějšímu spánku
  • Poskytování dlouhodobých záruk a servisu
  • Zajistíme veškeré vyřízení projektové dokumentace a stavebního povolení

    

Tepelná čerpadla pro rodinné domy

Zajímá vás problematika tepelných čerpadel do rodinných domů?

Součástí většiny rodinných domů je dostatečně velký pozemek, výmečně vydatný zdroj vody, případně možnost zhotovení vzduchových rozvodů. Proto se u rodinných domů neomezujeme pouze na návrh varianty tepelných čerpadel vzduch – voda.

Neváhejte nás kontaktovat a my navrhneme vhodnou alternativu tepelného čerpadla přímo pro vás. Spolupracujeme s několika dodavateli technologií tepelných čerpadel, abychom dokázali pro danou situaci vybrat nejvhodnější variantu.